LAGOTTO ROMAGNOLO JALOSTUKSEN TOIMINTAOHJE

Jotta yhdistelmälle voidaan antaa jalostustoimikunnan hyväksyntä, tulee kasvattajan tehdä jalostustiedustelu hyvissä ajoin, kuitenkin noin kuukautta ennen astutusta. Jos juoksu onkin alkanut arvioitua aiemmin, ei ole syytä kieltäytyä myöntämästä hyväksyntää, kunhan hyväksyntä pystytään antamaan ENNEN astutusta. Jalostustiedustelussa tulee olla kasvattajan oma urosehdotus.

LAGOTTOJEN JALOSTUSVAATIMUKSET

  YLEISIÄ VAATIMUKSIA
  Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla rotumääritelmän mukaisia koiria, jotka psyykkisesti ja fyysisesti ovat sopiva käyttökoiraksi
  Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla tiettävästi perinnöllisistä sairauksista vapaa.
  Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia.
  Jalostukseen ei suositella koiraa, jota 18 kk iän jälkeen on näyttely- tai koearvostelussa toistuvasti huomautettu arasta tai aggressiivisesta luonteesta.
  Nartun tulee olla astutushetkellä yli 18 kk ja alle 8 vuotta.Jalostukseen ei suositella narttua, joka astutettaisiin ensimmäistä kertaa yli 5-vuotiaana.

  LONKAT
  Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallinen lonkkakuvaustulos.
  Mikäli C- tai D-lonkkaista koiraa halutaan käyttää jalostukseen, toisella osapuolella tulee olla A- tai B-lonkat. D-lonkkaisen koiran käyttämisestä jalostukseen, on oltava hyvät perustelut.
  D-lonkkaista koiraa, jolla on nivelrikko ei suositella käytettäväksi jalostukseen, eikä se saa jalostustoimikunnan hyväksyntää

  SILMÄT
  Molempien vanhempien silmät on oltava virallisesti tutkittu ja terveet perinnöllisistä sairauksista.
  Suositellaan, että virallinen silmätarkastus tehtäisiin kahden vuoden välein.
  Tärkeänä pidetään myös silmätutkimusta vanhoille koirille, koska silmäsairaudet puhkeavat usein vasta myöhemmällä iällä.
  Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, joka sairastaa jotain perinnöllistä silmäsairautta.

  NÄYTTELYTULOS
  Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelypalkinto kahdelta eri tuomarilta, joko erinomainen tai erittäin hyvä, tai osallistunut hyväksytysti jalostustarkastukseen. Myös yhdistyksen Klubishown tulokset hyväksytään.

  MUITA SUOSITUKSIA
  Virallista polvitutkimusta suositellaan
  Virallista kyynernivelten tutkimusta suositellaan.
  Sukusiitosprosentiksi suositellaan alle 4 % laskettuna 5. sukupolvessa.
  Tavoitteena olisi, että uusintayhdistelmiä ei tehtäisi
  Jalostustoimikunnan hyväksyntä on voimassa yhden vuoden.

  Pyrkimyksenä on, että omistaja itse miettii nartulleen sopivan/sopivia urosehdokkaita. Jos jalostustoimikunta haluaa antaa hyväksynnän yhdistelmälle, mikä ei täytä jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimuksia, on hyväksynnälle annettava selkeät perustelut.