JALOSTUSTAVOITTEENI

TAVOITTEENA TASAPAINOINEN, SUORITUSKYKYINEN POLSKI OWCZAREK NIZINNY

Tärkein tavoitteeni kasvatustyössäni on kasvattaa kaikilta osiltaan rotumääritelmän mukaisia terveitä, hyvärakenteisia ja luonteisia polski owczarek nizinnyjä, koiria jotka ovat huippulaatua myös rodun kotimaassa, Puolassa.
Rodun alkuperämaa on Puola ja siksi katson sen on myös johtava maa PON kasvatuksessa. Omassa kasvatustyössäni haluan seurata Puolan osoittamaa suuntaa, ja kasvattaa polskeja, jotka ovat vertailukelpoisia myös Puolassa.

POLSKI OWCZAREK NIZINNY on eloisa, viettivoimakas koira, joka kuitenkin on hermorakenteeltaan rauhallinen ja tasapainoinen. Se on aktiivinen, älykäs ja tarkkaavainen, koira jolla on erinomainen muisti ja hyvät oppimisominaisuudet, jotka luovat pohjan sille, että koiraa on helppo kouluttaa.
Tavoitteeni on kasvattaa koiria, joiden kanssa on mukava harrastaa koiraurheilua missä tahansa lajissa - koiranäyttelyt ovat yksi osa sitä - mutta jotka sopivat myös perhekoiriksi.

Terveyteen olennaisena osana kuuluva koirien terve rakenne, on asia johon haluan panostaa kasvatustyössäni
Monen rodun kohdalla rotutyyppi on alkanut jakautua kahtia, ja nykyään puhutaankin paljon näyttelylinjaisista ja käyttölinjaisista koirista. Tämä on mielestäni täysin väärä suunta, polski owczarek nizinny on kokonaisuus, jossa oikea rakenne palvelee koiran alkuperäistä toimintaa.
PON 'in tuleekin olla kooltaan, luonteeltaan, ruumiinrakenteeltaan ja muulta ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukainen koira, joka psyykkisesti ja fyysisesti on sopiva käyttökoiraksi.

PON on käyttökoira ja siksi liikkeet ovat rodulle erityisen merkitykselliset.
Polski owczarek nizinny liikkuu rennosti ja sulavasti, maatavoittavin erittäin pitkin askelin. Tämä on mahdollista vain jos koira on harmonisesti rakentunut, jos sekä etu- että taka- kulmaukset ovat oikeat. Käyttökoiran liikkeitä on aina arvosteltava erittäin kriittisesti ja liikkeisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä rakenteelliset virheet ja puutteelliset kulmaukset näkyvät juuri liikkeissä.
Jäykät rullaavat liikkeet tai lyhyet tipsuttavat askeleet ovat suuri virhe, sillä tällaisella liikkeellä ei alkuperäisessä käytössään oleva paimenkoira kykene työtään väsymättä hoitamaan.

Kasvatustyössä kiinnitän erityistä huomiota vahvoihin emälinjoihin; pyrin käyttämään monessa polvessa hyvin periyttäviä narttuja, jotka astutan sopivalla suomalaisella tai ulkomaalaisella uroksella. Jalostusvalintoja tehdessäni pyrin mahdollisimman pitkälle huomioimaan aikaisempien yhdistelmieni ominaisuudet, sillä kasvattajan on pystyttävä rehellisesti näkemään kasvatustyönsä tulokset, vain näin hän pääseen työssään eteenpäin.
Yritän myös löytää uusia linjoja, jotta geenipohjaa täällä saataisiin laajennettua. Kasvattejani on myös paljon käytetty muille nartuille sekä kotimaassa että ulkomailla, siksi katsonkin tärkeäksi, että koirani ovat terveita ja oikean rakenteen omaavia.

Päämääräni on kasvattaa koiria, jotka ovat sekä rakenteeltaan että luonteeltaan mahdollisimman hyviä rotunsa edustajia, jotta myös niiden tulevat omistajat voisivat harrastaa mahdollisimman monipuolisesti koiransa kanssa sekä näyttelyitä että erilaisia koulutukseen ja aktivoimiseen pohjautuvia lajeja